De fokkersdag van de Nederlandse Leghornclub werd ook dit jaar gehouden in Tiel.

's Morgens werden de meegebrachte dieren gekeurd door de keurmeesters Gerard Tesselaar, Klaas v.d.Hoek (FTC), Aalt v.d.Streek(FTC), Rick Roelfsema, en Bertus Zomer (gastkeurmeester)  Er waren 70 dieren ingeschreven.

Mooiste bij de groten was een koekoekpatrijs  Leghorn hen van Peter Smets. Bij de krielen ging de eer naar Hans Peters van Nijenhof met een witte Amerikaanse Leghornkriel haan. Zij wonnen beide een gebruikelijke zak voer.

  
Warm weer, Gerard Tesselaar keurt in de korte broek                                    Rick Roelfsema blij met zijn beoordeling

Na de goedverzorgde lunch waren twee presentaties gegeven.
- Een quiz over Leghornzaken door Klaas van der Hoek;
- Evaluatie jongdierenkeuring door Johan Albada.

Daarna volgde de jaarvergadering. De belangrijkste punten daaruit zijn:
    De jaarverslagen worden goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
    De contributie wordt met €2,50 verhoogd op advies van de leden.
    Jan-Willem Blauwhof werd hergekozen als penningmeester en Klaas van der Hoek werd gekozen als  bestuurslid.
    Jan Willem Blauw is de nieuwe penningmeester, naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht.
    Klaas van der Hoek heeft afscheid genomen als lid van de technische commissie, hij is opgevolgd door René van der Kerkhof.
    Geri Glastra werd gehuldigd i.v.m. het 25 jarig lidmaatschap en kreeg een klok aangeboden.
    De gewonnen prijzen zijn uitgereikt.
    De Clubshow in 2020-2021 wordt gehouden bij de Dierenparade-Noordshow te Assen
    1. Districtshows worden in 2020-2021 gehouden bij:
    2. Peelhorstshow Horst
    3. Zuid-West Frieslandshow Sneek
    4. Kernhemshow Ede
    5. IJsselvlietshow Hattem (nieuw)
    6. Midden Drentheshow Beilen (nieuw)
    7. Oneto Enschede
    8. WPKC Winschoten Zuidbroek
    9. Pajottenlanders Affligem (B)
    10. Gelderlandshow Wijchen
    11. prov. tt Zuid-Holland Hazerswoude
    12. Maasdalshow Vlodrop
    13. Veluwepoortshow Putten (nieuw)
    14. Zaanstadshow Zaandam
    15. ESKV Schijndel

De volgende Fokkersdag en Jaarvergadering worden gehouden op 22 augustus 2020.

 
Aan Joris Deneire werd de koninklijke medaille voor het fraaiste kwartet witte A. Leghornkrielen op de 100 jarige jubileumshow uitgereikt.
Hopelijk kan in 2020 Wil v.d. Heijden wel aanwezig zijn om zijn medaille voor de grote hoenders in ontvangst te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information