De Nederlandse Leghorn Club is opgericht op 18 januari 1918 tijdens de tentoonstelling van Avicultura in Den Haag.
Doel:
De Nederlandse Leghornclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de Leghorns en Leghornkrielen en de raskenmerken daarvan bewaren. Wij doen dat door het:
-         jaarlijks organiseren van een gezellige en leerzame fokkersdag in het centrum van het land;
-         drie maal per jaar uitgeven van een interessant clubblad, De Leghorn;
-         houden van een clubtentoonstelling en diverse districtshows in Nederland en in België met door de club ter beschikking gestelde prijzen;
-         onderhouden van een website www.leghorn.nl met veel informatie over het ras;
-         samenwerken met de standaardcommissie van de Kleindierenbond (KLN) en de hoenderkeurmeestersvereniging;
-         onderhouden van contacten met buitenlandse speciaalclubs.
-         Het beschikbaar stellen van prijzen op alle Nederlandse en Belgische show bij tenminste 10 Leghorns of 10 Leghornkrielen (zelf melden)

Lid worden kan iedereen die het ras een warm hart toedraagt. U hoeft niet al lid te zijn van een plaatselijke kleindierenvereninging.

De contributie bedraagt  €20,00 per jaar. (bij automatische machtiging of betaling voor 1 februari van het verenigingsjaar  krijgt u €2,50 korting op de contributie) Jeugdleden (t/m 16 jaar) betalen de helft hiervan.

De jaarlijkse contributie van de Nederlandse Leghorn Club kunt u voldoen bij automatische incasso of door overschrijving op;
IBAN : NL97INGB0003556622
BIC   : INGBNL2A

Erevoorzitter van de Nederlandse Leghornclub:
G.W.Tesselaar
Ereleden:
J.R.S.M.IJpma, L.Koezen, M.Maas-Sep, J.Maas
Lid van verdienste:
A.v.d.Streek

Mocht u meer over ons mooie ras willen weten of wilt u lid worden, dan kunt U altijd terecht bij ons bestuur of foktechnische commissie.

Bestuur:

Voorzitter
Geri.Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom, 06-52695070   Mailform: G.Glastra
Secretaris
Emiel van Haaren, Aspert 10, 6651KS Horssen, tel: 06-20018299, Mailform:
Penningmeester
Jan Willem Blauwhof Molenweg 5 6631 KH Horssen 0487-541246 Mailform: J.W.Blauwhof
Leden
Albert ten Dam, Anninksweg 58, 7557 AH Hengelo, 074-2438399   Mailform: A.W. ten Dam
Rick Roelfsema, De Grouw 83, 9351 LN Leek, 06-46102586   Mailform: R. Roelfsema
Manfred Wiskamp, Eltenerstrasse 263, D-46446, Emmerich (D), +49-1709973195 Mailform: Manfred Wiskamp
Klaas van der Hoek, Hondenbergseweg 1, 8191 KV Wapenveld, 06-81806047 Mailform: Klaas van der Hoek
Ronald van den Hoorn, Poppeswegje 52, 8077RT, Hulshorst. Mailform: Ronald van den Hoorn

Contact adres voor België:
A. Krekelbergh, Rozeboomstraat 17, 8211 Zedelgem België, 050-21 .35.15

Foktechnische Commissie
Johan Albada      06 20894057
Aalt v,d, Streek   06-46254937
Henny Gankema 06-42385022

 

 

Additional information