Erfelijk is de kleurslag koekoekpatrijs gelijk aan patrijs met daarbij een extra factor die het zwart veranderd in koekoek. Deze factor is gelachts gebonden. Daar de hen deze factor maar één keer heeft en de haan twee keer zal de invloed van het koekoek bij de haan dan ook veel groter zijn.

De haan is gelijk aan de patrijs haan, waarbij al het zwart is vervangen door koekoek. Ook de goud kleuren zullen iets lichter van kleur zijn.
Bij de hen is de halskraag gelijk aan patrijs, waarbij het zwart is vervangen door koekoek. Ook de goudgele zoom is iets lichter. De borst is zalmkleurig en de rest van het lichaam is grijsbruin-donkergrijs gewolkt, waarbij enige pepering in het donkere veergedeelte gewenst is.
Het geslacht van de kuikens uit deze kleurslag zijn bij de geboorte meteen te herkennen. De haantjes hebben een lichtgele kopvlek, die de hennen missen.
Fouten die we bij deze kleurslag zien zijn bij de hanen, bruin in de borst, te donkere of te lichte staart en vleugels en een onvolledige getekende vleugeldriehoek.
Bij de hennen komen we nogal eens dieren voor die te licht zijn in het grijsbruin van de wolking. Je krijgt hierdoor een dier dat op koekoek begint te gelijken. Vaak hebben deze dieren ook koekoektekening in de borst.

Additional information