Witbonte of Exchequer Leghorns onderscheiden zich ten opzichte van andere rassen in de zwartbonte kleurslag, dat bij exchequer de witte veerpartijen moeten overheersen en bij de andere rassen de zwarte.
Het beste kleurpatroon wordt bereikt indien er veel geheel witte veren aanwezig zijn en nagenoeg geen geheel zwarte veren en zeer zeker niet in staart en vleugels. De bonttekening is onregelmatig, doch dient over het gehele lichaam toch zo gelijkmatig mogelijk tekeningspatroon op te leveren.
Exchequer is recessief t.o.v. zwart. Als je ze kruist met zwart zullen alle nakomelingen dus zwart zijn. Kruist deze F1 generatie onderling, dan krijg men 25% fokzuiver zwart, 50% fokonzuiver zwart en 25% exchequer.

Additional information