Deze kleurslag komt (bijna) niet in Nederland voor.
Blauwpatrijs goudflitter is alleen erkend bij de krielen
De blauwpatrijs goudflitter kleurslag is niet fokzuiver. Als je fokt met een blauwpatrijs goudflitter haan op blauwpatrijs goudflitter hennen zijn ongeveer de helft van de nakomelingen blauwpatrijs goudflitter, een kwart patrijs goudflitter en een kwart lijkend op roodgeschouderd wit. Als je patrijs goudflitter kruist met roodgeschouderdwit, dat uit deze kuising is ontstaan, krijgt men 100% blauwpatrijs goudflitter nakomelingen.(zie schema)

Additional information