De kleur moet zo egaal mogelijk grijskleurig blauw zijn. In de praktijk zien we echter dat het halsbehang en het zadelbehang bij de haan een tint donkerder is. Andere fouten die in de blauwe kleur voor kunnen komen is een bruine aanslag( roest), zwarte kleurspattenen onegaal van kleur.
De blauwe kleurslag is niet fokzuiver. Als je fokt met een blauwe haan op blauwe hennen zijn ongeveer de helft van de nakomelingen blauw, een kwart zwart en een kwart vuilwit. Als je zwart kruist met vuilwit krijgt men 100% blauwe nakomelingen.
De blauwe kleurslag is zowel in groot als in kriel een zeldzame kleurslag bij de Leghorns in Nederland.

Additional information