Kampioensfokker.

Reglement:
De Nederlandse Leghornclub wil het inzenden op de club en districtshows stimuleren. Wij willen dat doen door jaarlijks kampioenfokkers te benoemen bij de grote Leghorns en de Leghornkrielen.  Kampioensfokker wordt die fokker die de meeste punten heeft behaald met een collectie van tenminste vier dieren op de clubshow van de Nederlandse Leghornclub (KLN Bondsshow veren) en minimaal één districtshow.

Ieder lid van de Nederlandse Leghornclub, kan jaarlijks meedingen om kampioensfokker te worden in de diergroepen Leghorns en/of Leghornkrielen. Voorwaarden om mee te doen is dat minimaal 4 Leghorns en of Leghornkrielen ingestuurd moeten worden op:
1.  De Clubshow   
2. Tenminste één districtshow.
Dit hoeven niet dezelfde dieren te zijn.

De predicaten die gehaald worden op deze shows worden omgezet naar punten zoals bij collectie prijzen: O = 0 punten, V = 1 punt, G = 2 punten, ZG = 3 punten, F = 4 punten en een U = 5 punten.
Als er meer dan 4 dieren op de clubshow en/of districtshow worden ingestuurd, gelden de beste 4 dieren. Bij inzenden op meer dan 1 districtshow, geldt de beste districtshow.
Bij gelijk aantal punten is winnaar diegene die de meeste punten heeft op de clubshow. Is dat ook gelijk dan wordt gekeken wie de meeste punten heeft die bij de predicaten gegeven zijn. (O = 0 punten, V = 90 punten, G = 91 of 92 punten, ZG = 93, 94 of 95 punten, F = 96 punten en U = 97 punten) Is er dan nog geen verschil, dan wordt winnaar degene die bij de meespelende dieren de meeste hanen heeft. Is dat ook nog gelijk dan wint degene die meespeelt met de meeste oude dieren. Is er dan nog geen beslissing dan beslist het lot.
Voorwaarde is  uiteraard wel dat de contributie tijdig voldaan moet zijn.

De volgende te winnen prijzen zijn zijn in de Algemene Ledenvergadering van 22 augustus 2020 vastgesteld:

Kampioenfokker Grote Leghorns: Oorkonde en € 25,00

Kampioenfokker Leghornkrielen: Oorkonde en € 25,00


Het eventueel wijzigen van de hoogte van deze prijzen kampioensprijzen dan wel het niet meer continueren van deze kampioensprijzen zal in de Algemene Ledenvergadering besloten worden.

 

Additional information