Dit is de grootste onder de Leghorns, staat ook hoger dan de andere, heeft veel grovere kopversierselen, terwijl de rug, vooral bij de hanen, nogal sterk afloopt. In verhouding is de staart vrij klein en wordt vooral bij de hen gevouwen ge¬dragen.
De kleuren van ogen, oren en benen zijn hetzelfde als de Nederlandse Leghorns, terwijl de kam uitsluitend enkel verlangd wordt, bij de haan rechtop en bij de hen vallend naar één zijde.
Het ras komt in Nederland maar in één kleur voor, namelijk in wit. In kriel is sinds 2006 ook de zwarte kleurslag erkend.
De verlangde ge¬wichten zijn voor de haan 3 tot 3½ kg, voor de hen 2 ½  tot 3 kg. Bij de krielen zijn de gewichten voor de haan 800 – 900 gram en bij de hen 700 – 800 gram.

Additional information