Na een peiling onder de leden bleek er ondanks de Corona pandemie voldoende basis te zijn voor een fokkersdag op 22 augustus, mits de veiligheid maar gegarandeerd wordt. Dat hebben we in samenwerking met het bestuur van de TKV Tiel op een prima manier kunnen regelen.

Programma 22 augustus 2020
10.00 uur Jongdierenkeuring, foktechnische adviesen en beoordeling nieuwe kleurslag chocolade bij de Leghornkrielen van Ronald van de Hoorn. Totaal ca. 75 dieren.
12.30 uur Prima Chinese maaltijd
13,15 uur Interessante lezing van Harry Arts over o.a. diverse ziektes bij hoenders en hoe die te voorkomen en het opfokken van kuikens vanaf het moment van uitkomen.
14.30 uur Algemene ledenvergadering
16.00 uur Afsluiten en opruimen

De jongdierenkeuring

De jongdierenkeuring


In de algemene Ledenvergadering kwam o.a. aan de orde:

-  De kleurslag chocolade wordt door de Leghornclub geaccepteerd, zodat de erkenning daarvoor aangevraagd kan worden.
-  Op de overleden leden Geert van der Velde en Kees van Schie werd teruggeblikt, waarna zij staande herdacht werden
-  De Leghornclub (Ronald van den Hoorn) heeft weer Leghornkrielen in de tuin van het Pluimveemuseum te Barneveld en zal ook dieren leveren voor de winterstalling in het museum.
-  Ingekomen brief van Jogchem IJpma met het advies om de clubshow altijd bij de Bondsshow te houden en een voorstel om alleen voor de fokkersdag het clubblad als jaarboek te versturen en verder nieuwsbrieven per e-mail zo vaak als nodig. Dit laatste om porto te besparen.
-  De Jaarverslagen van de voorzitter en penningmeester werden goedgekeurd en het bestuur werd op voordracht van de kascontrolecommissie decharge    verleend.
-  Johan Albada werd gekozen als reserve kascommissielid voor 2021 en als kascommissielid voor 2022 en 2023.
-  Het bestuursvoorstel om de contributie niet te verhogen werd aangenomen
-  Johan Albada trad na 30 jaar terug uit het bestuur. Hij werd uitgebreid bedankt voor zijn 6 jarig penningmeesterschap, 17 jaren tweede voorzitter en m.n. ook vanwege zijn technische kennis
-  Rick Roelfsema werd met applaus herkozen en Ronald van de Hoorn werd in de plaats van Johan gekozen.
-  Aalt van de Streek werd herkozen als lid van de Foktechnische Commissie.
-  Tienco de Jager werd in her zonnetje gezet voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Victor Peters uit België, eveneens 25 jarig lidmaatschap, mocht niet naar Nederland reizen.
-  Klaas van der Hoek en Johan Albada werden geëerd vanwege hun 40 Jarig lidmaatschap met een wandbord met tekening van hun favoriete ras van Marinette Meijer. De andere twee jubilarissen Jac Maas en Herke Brinkman hadden vanwege Corona afgezegd.
-  De laatste twee jaren is de belangstelling voor de clubshow flink afgenomen. Daarom lag een optie voor om de clubshow te laten rouleren bij de drie nationale shows. Voor zowel het oude als nieuwe systeem was geen duidelijke meerderheid zodat besloten is voor proef éénmaal naar een andere nationale show te gaan en op basis daarvan verdere plannen te maken. Ook de huidige districtshows worden tegen het licht gehouden qua belangstelling. Het bestuur werkt deze zaken verder uit.
-  De tweede en derde prijs voor de kampioensfokker (kwartet) zijn vervallen omdat de belangstelling voor deze competitie erg teruggelopen is.
-  De kosten voor de fokkersdag om de die nog aantrekkelijker te maken verhogen van € 10,00 naar € 12,50 is akkoord.
-  Clubkampioen bij de Leghorns werd Wouter de Ruiter en bij de krielen Rick Roelfsema.
-  Winnaar van de jongdierenkeuring Leghorns werd Tienco de jager en bij de krielen Rudie van Selst. Voor hen stond een zak voer klaar.

Tijdens de rondvraag bedankte Johan de vergadering voor de fijne dag en de prettige vergadering en memoreerde dat de fokkersdagen 40 jaar geleden hiermee in een schril contrast stonden.

De volgende fokkersdag is op 21 augustus 2021, ook weer in Tiel.

 

Allemaal netjes op afstand in de Algemene ledenvergadering

 Tienco de Jager ontvangt zijn Leghornklok bij zijn 25 jarig jubileum

Voor Johan Albada een wandbord voor zijn 40 jarig jubileum

   

 Ook voor klaar v,d, Hoek een wandbord voor zijn 40 jarig jubileum                           


Rick Roelfsema winnaar van de clubshow bij de krielen             


 

 Peter Smets won de districtshow op de Peelhorstshow te Horst

 

 

 

 

Additional information