De Nederlandse Leghorn Club is opgericht op 18 januari 1918 tijdens de tentoonstelling van Avicultura in Den Haag.
Doel:
De Nederlandse Leghornclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de Leghorns en Leghornkrielen en de raskenmerken daarvan bewaren. Wij doen dat door het:
-         jaarlijks organiseren van een fokkersdag;
-         drie maal per jaar uitgeven van een interessant clubblad, De Leghorn;
-         houden van een clubtentoonstelling en diverse districtshows in Nederland en in België;
-         onderhouden van een website www.leghorn.nl met veel informatie over het ras;
-         samenwerken met de standaardcommissie van de Kleindierenbond (KLN) en de hoenderkeurmeestersvereniging;
-         onderhouden van contacten met buitenlandse speciaalclubs.

Lid worden kan iedereen die het ras een warm hart toedraagt. U hoeft niet reeds lid te zijn van een plaatselijke kleindierenvereninging.

De contributie bedraagt  €17,50 per jaar. (bij automatische machtiging of betaling voor 1 februari van het verenigingsjaar  krijgt u €2,50 korting op de contributie) Jeugdleden (t/m 16 jaar) betalen de helft hiervan. Wij bieden u hiervoor jaarlijks een gezellige en leerzame fokkersdag, u krijgt drie maal per jaar ons clubblad en u dingt mee naar de vele prijzen die de Nederlandse Leghornclub uitzet op de verschillende tentoonstellingen in Nederland en België.

De jaarlijkse contributie van de Nederlandse Leghorn Club kunt u voldoen bij automatische incasso of door overschrijving op;
IBAN : NL97INGB0003556622
Voor niet SEPA landen tevens het BICnr: INGBNL2A

Mocht u meer over ons mooie ras willen weten of wilt u lid worden, dan kunt U altijd terecht bij ons secretariaat.Contact adres voor België:
A. Krekelbergh
Rozeboomstraat 17
8211 Zedelgem België
050-21 .35.15

Erevoorzitter van de Nederlandse Leghornclub:
G.W.Tesselaar

Ereleden:
J.R.S.M.IJpma

L.Koezen
M.Maas-Sep
J.Maas

Lid van verdienste:
A.v.d.Streek

Bestuur van de Nederlandse Leghorn Club:
Voorzitter
G .Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom, 0318-416953   Mailform: G.Glastra

Secretaris
vacant

Penn.meester
Jan Willem Blauwhof Molenweg 5 6631 KH Horssen 0487-541246 Mailform: J.W.Blauwhof

Leden
A.W. ten Dam, Anninksweg 58, 7557 AH Hengelo, 074-2438399   Mailform: A.W. ten Dam
Rick Roelfsema, De Grouw 83, 9351 LN Leek, 06-46102586   Mailform: R. Roelfsema
Manfred Wiskamp
J.L.Albada, Vriezenveenseweg 13, 7681 DR Vroomshoop, 0546-647107   Mailform: J.Albada

Additional information