De Nederlandse Leghorn Club is opgericht op 18 januari 1918 tijdens de tentoonstelling van Avicultura in Den Haag.
Doel:
De Nederlandse Leghornclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de Leghorns en Leghornkrielen en de raskenmerken daarvan bewaren. Wij doen dat door het:
-         jaarlijks organiseren van een fokkersdag;
-         drie maal per jaar uitgeven van een interessant clubblad, De Leghorn;
-         houden van een clubtentoonstelling en diverse districtshows in Nederland en in België;
-         onderhouden van een website www.leghorn.nl met veel informatie over het ras;
-         samenwerken met de standaardcommissie van de Kleindierenbond (KLN) en de hoenderkeurmeestersvereniging;
-         onderhouden van contacten met buitenlandse speciaalclubs.

Lid worden kan iedereen die het ras een warm hart toedraagt. U hoeft niet reeds lid te zijn van een plaatselijke kleindierenvereninging.

De contributie bedraagt  €17,50 per jaar. (bij automatische machtiging of betaling voor 1 februari van het verenigingsjaar  krijgt u €2,50 korting op de contributie) Jeugdleden (t/m 16 jaar) betalen de helft hiervan. U krijgt hiervoor drie maal per jaar een clubblad en dingt mee naar de vele prijzen die de Nederlandse Leghornclub uitzet op de verschillende tentoonstellingen in Nederland en België.

Contributie  Ned. Leghorn Club
Op Postgiro    no. 355.66.22

Bij betaling vanuit het buitenland onderstaand nummer gebruiken:
IBAN : NL97INGB0003556622
BIC : INGBNL2A
Met vermelding van gedeelde kosten.

Mocht u meer over ons mooie ras willen weten of wilt u lid worden, dan kunt U altijd terecht bij ons secretariaat.

M.Maas-Sep,
Calfven 163,
4641 RJ Ossendrecht,
0164-614359  
Mailform: M.Maas-Sep

Contact adres voor België:
A. Krekelbergh
Rozeboomstraat 17
8211 Zedelgem België
050-21 .35.15

Erevoorzitter van de Nederlandse Leghornclub:
G.W.Tesselaar

Ereleden:
J.R.S.M.IJpma

L.Koezen

Lid van verdienste:
A.v.d.Streek

Bestuur van de Nederlandse Leghorn Club:
Voorzitter
G .Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom, 0318-416953   Mailform: G.Glastra

Secretaris
M.Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht, 0164-614359   Mailform: M.Maas-Sep

Penn.meester
J.L.M.Maas, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht, 0164-614359   Mailform: J.Maas

Leden
A.W. ten Dam, Anninksweg 58, 7557 AH Hengelo, 074-2438399   Mailform: A.W. ten Dam
Rick Roelfsema, De Grouw 83, 9351 LN Leek, 06-46102586   Mailform: R. Roelfsema
Jan Willem Blauwhof Molenweg 5 6631 KH Horssen 0487-541246 Mailform: J.W.Blauwhof
J.L.Albada, Vriezenveenseweg 13, 7681 DR Vroomshoop, 0546-647107   Mailform: J.Albada

Additional information